Calendar proiect ”Learning in Plurality” 2018-2020

Spune mai departe...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

CALENDARUL ACTIVITAȚILOR/ACȚIUNILOR DIN CADRUL PROIECTULUI

”LEARNING IN PLURALITY „

ANUL I 2018-2019;

Nr. crt. Activitatea/Acțiunea Acțiuni concrete Termen/Orizont de timp Responsabil Mijloace de       lucru Obs.
1. Organizarea echipei de lucru -selectarea echipei de lucru;

-emiterea deciziei de către CA.

-distribuirea de sarcini specifice;

Ianuarie

2018

coord. proiect

director CNDT

-reuniuni /ședințe de lucru;

 

Formularul de aplicatie

Prezentare PPT

Ghidul Erasmus +

2. Prezentarea proiectului colectivului de elevi, cadre didactice, părinți, comunitatea locală; -reuniuni /ședințe de lucru, Consiliul Profesoral/

Adunarea generala a părinților/conferința de presă;

15 Ianuarie

15 Februarie

2018

coord. proiect

echipa de lucru

ședințe de lucru, orele de dirigenție, întâlniri-dezbateri Prezentare PPT
3. Declanșarea procesului de selectarea nominala a elevilor care fac parte din proiect; -selectarea elevilor cls IX-XII;

 

Ianuarie-Februarie 2018 echipa de proiect; aplicarea de criterii de selectie specifice
4. Realizarea paginii Web. A proiectului/Actualizarea permanenta a informatiilor; -dechiderea unui spatiu de promovare pe situl scolii Februarie 2018 C. Ogasan

echipa Website;

 

situl scolii

mijloace specifice

Adresa

Learning in Plurality:

5. Comunicare cu coordonatorul/partenerii de proiect; -videoconferințe, telefonic, email, skip, facebook; Periodic/ori de cate ori se impune coord. proiect

responsabil comunicare;

-mijloace specifice;  

 

6. Organizarea Reuniunii de lucru ianuarie, 2018, Merano, Italia; -pregătirea materialelor/mapelor de prezentare a CNDT

-probleme organizatorice:

 

10-20 Ianuarie 2018

coord. proiect

echipa de lucru;

 

-materiale informative/de promovare;

-mape de lucru;

7. Diseminarea rezultatelor întâlnirii de lucru de la Institutul ”Gandhi”, Merano, Italia; -sesiuni de informare a cadrelor didactice/

comunității locale;

Februarie 2018; coord. proiect;

participanții la reuniune;

-materiale informative;
8. Organizarea Reuniunii de proiect, HLW Kufstein, Austria-Martie 2018; -pregătirea materialelor/mapelor de prezentare a CNDT

-probleme organizatorice:

Februarie-Martie 2018; coord. proiect

echipa de lucru;

-materiale informative/de promovare;

-mape de lucru;

9. Realizarea documentelor/mapelor de lucru/arhivare; -colectarea materialelor informative, Ianuarie-Octombrie 2018 echipa de proiect; banner/colecție foto/CD /presă
10. Diseminarea rezultatelor reuniunii de proiect de la HLW Kufstein; -organizarea atelierelor de lucru;

-pregătirea materialelor necesare;

 

– proiectul ”Săptămâna altfel”-Aprilie-Iunie 2018; coord. proiect

prof. R. Hudak echipa elevilor participanți la reuniune;

-materiale consumabile, ateliere de lucru, suport de curs-HLW Kufstein;
12. Realizarea materialelor de promovare/realizarea a unui panou informativ la et. I realizarea unui panou informativ, banner/ Ianuarie-Octombrie 2018 coord. proiect;

prof. L. Prodan

-materiale specifice;
13. Organizarea reuniunii de proiect de la Babenhausen, (Germania) Sept.-Oct.2018; -încheierea procesului de selecție a grupului de elevi;

-pregătirea tematicii și a materialelor de promovare a CNDT/orașului Reșița;

-probleme organizatorice;

Septembrie 2018; coord. proiect.

echipa de lucru;

-materiale informative/de promovare;

-mape de lucru;

14. Diseminarea rezultatelor reuniunii de proiect de la JUBI Babenhausen, Germania; -organizarea atelierelor de lucru;

-pregătirea materialelor necesare;

-sesiunii de lucru cu grupe de elevi cls IX-XII;

 

 

Octombrie 2018-Ianuarie 2018;

coord. proiect

prof. M. Velciov

echipa elevilor participanți la reuniune;

-materiale consumabile, ateliere de lucru, suport de curs-HLW Kufstein;
15. Monitorizarea cheltuielilor financiare; -rapoarte periodice/intermediare către coordonatorul de proiect; periodice coord. proiect;

 

Documente specifice;
16. Diseminarea rezultatelor reuniunilor/produselor finale ale proiectului; -sesiuni de informare pentru elevi/cadre didactice/părinți/

-comunicate / conferințe de presă;

– articole în presă/emisiuni radio-TV;

permanent echipa de proiect; -ateliere de lucru, ședințe de lucru, participarea la emisiuni radio/TV/mape de presă;
17. Monitorizarea periodica a stadiului derulării proiectului; -aplicarea de chestionare inițiale, de parcurs, de impact, etc. periodic coord. Proiect;

 

Cf. formularului de aplicație;
18. Alcătuirea de rapoarte periodice, solicitate de ISJ, ANCPCD; -rapoarte intermediare, chestionare; periodic coord. Proiect; Mijloace specifice;
19. Comunicare cu mass media locală; -conferințe de presa, reportaje, comunicate de presa, participări la emisiuni in direct/înregistrate, articole publicate in presa locala/regionala/națională.  

 

periodic

responsabil comunicare;

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •